Thuiszitters Tellen !

Sebastiaan schoolbord

Op deze site vind je informatie over de thuiszitters manifestatie die plaats vond op donderdag 1 oktober 2015, op het Spuiplein  in Den Haag. Die dag kwamen thuiszitters, samen met hun ouders/verzorgers en andere belangstellenden naar het Spuiplein. De dag stond in het teken van het tellen van de thuiszitters in Nederland. Dit deden we op een ludieke wijze. Sander Dekker kreeg een telraam met foto's en vragen/opmerkingen van thuiszitters en het verzoek om met hulp van dit telraam echt te gaan tellen. We blijven aandacht vragen voor jou/je kind.

Wat is nu een thuiszitter? Onze definitie vind je onder het submenu "Wat is een thuiszitter".

Neem even de tijd om deze site te bekijken. We blijven aandacht vragen voor jou/je kind en zijn in dialoog met ministeries en onderwijsveld en timmeren aan de weg naar een beter onderwijssysteem voor alle kinderen in Nederland.

KnopMeer

Aanmelden

Op dit moment is

het aantal gemelde

thuiszitters: 127

Zicht krijgen op de hoeveelheid kinderen die thuiszitten en geen onderwijs (kunnen) krijgen. Dit is de belangrijkste reden voor de betrokken ouders om zich in te zetten voor ThuiszittersTellen. De schattingen over het aantal, van onderwijs verstoken leerlingen, lopen sterk uiteen.

Daarom zijn we 'achter de schermen' bezig om daar een nog beter zicht op te krijgen.

 

Voor de manifestatie van 1 oktober 2015 kon je je hier aanmelden. Spoedig hopen we de site aan te passen waarna mogelijk deze link verdwijnt. En andere informatie verschijnt.

KnopMeer

 

Ouderkracht 

voor 't kind

  

Ouderkracht voor ‘t Kind

Wie zijn dat? Wat is het?

Ouderkracht voor ‘t Kind is een oudercoöperatie die in het voorjaar van 2014 is opgericht.

Deze ouderorganisatie is voor en door ouders van schoolgaande kinderen, jongeren en studenten en richt zich op de gebieden van onderwijs en zorg/jeugdhulp. Thuiszitterstellen is een werkgroep van deze coöperatie.

Klik de knop 'Meer' voor uitgebreide informatie. 

Of ga naar: www.ouderkrachtvoortkind.nl

KnopMeer

 

Manifestatie op het Spuiplein in Den Haag

Luchtfoto Spuiplein 1

Ruim 100 kinderen, ouders en andere belangstellenden kwamen  op donderdag 1 oktober 2015 op het Spuiplein in Den Haag samen om aandacht te vragen voor de thuiszitter en beter passend onderwijs. Ook waren er gasten uit de politiek en onderwijs die met de kinderen en hun ouders in gesprek gingen om zo te netwerken. Ook de media was aanwezig waardoor de thuiszitters nog meer in beeld kwamen. Ook het komende jaar zullen we aandacht blijve vragen voor deze groep kinderen. Neem even de tijd om deze site te bezoeken en als je een thuiszitter bent, de vragenlijst in te vullen. Samen kunnen we zo werken naar een beter onderwijssysteem voor jou en alle andere kinderen in Nederland.

Aanmelden Nieuwsbrief

► Meld je aan voor de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Onderwijsfonds

De werkgroep 'Thuiszitters Tellen' heeft het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevraagd om een Onderwijsfonds op te richten. Echter, het ministerie is niet op dit voorstel ingegaan. Ook werd een amendement van Tjitske Siderius (SP) door de Tweede Kamer verworpen.

Meer hierover kun je lezen bij het deel Wet- en Regelgeving.

Daar vind je ook de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

KnopMeer

 

Wist je dat...?

Klik hier om het te weten!

 

Twitter

Bezoeken aan deze site

© 2009-2018 by GPIUTMD