Informatie & Laatste Nieuws

Vragen aan de staatssecretaris….

1.  Op 25 november 2013, vond de afsluitende conferentie plaats van de Ecpo (Expertcommissie passend onderwijs). De voorzitter gaf aan dat ouders niet betrokken waren en docenten onvoldoende voorbereid. Het licht stond op oranje. Er werd gevreesd dat er ook na invoering van de Wet passend onderwijs nog steeds slachtoffers zouden vallen. Uit de zaal kwam de vraag aan u over een vangnet.

Een jaar na de invoering van passend onderwijs constateren we dat het passend onderwijs ons niet heeft gebracht wat we hadden gehoopt. U stelt uw doelstelling bij. Eerst was het: op 1 augustus 2014 alle leerlingen een plek. Nu wordt het: in 2020 geen kind langer dan 3 maanden thuis (AO 30/6, p.23)

Nu de vrees van toen waarheid is geworden, wat is uw vangnet voor de kinderen die nu nog steeds buiten de boot vallen? 

2.  Er komen meer aparte regelingen. Niet alleen wordt er een landelijke regeling opengesteld voor financiering van het onderwijs voor kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) (AO 30/6, p.31), maar ook speciale regelingen voor kinderen die uit detentie komen of hier naar toe zijn gevlucht en zo snel mogelijk naar school moeten. Op 30 juni jl. zegt u in de kamer over deze bijkomende ontwikkelingen: “Wij hebben de vorige keer al gezegd dat de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs niet de afronding is, maar het begin.” (AO 30/6, p. 19).

Ik begrijp u niet. We hebben zeven jaar lang geïnvesteerd in de voorbereidingen van deze wet, hoezo is de wet het begin en niet het resultaat van dat proces?

Als jurist vraag ik u dan ook: "Hebben we nu een wet of niet?"

3.  U heeft gezegd: “In het eerste jaar is het misschien nog even wennen voor scholen, maar ik word minder tolerant naarmate de tijd vordert. De wet is hierover heel duidelijk. Als scholen daarin niet hun verantwoordelijkheid nemen hebben ze echt een groot probleem.” (AO 30/6, p.36)

Als ouders de Leerplichtwet overtreden volgt er direct straf, u bent daar heel duidelijk in. Daar geldt geen inlooptijd, met tot gevolg zo’n 11.000 strafzaken per jaar.

Welke straf krijgen de schoolbesturen in het tweede jaar passend onderwijs als zij de zorgplicht niet naleven, dus vanaf nu?

4.  U heeft toegezegd dat u de mogelijkheid van ouders om een school op te richten wilt verruimen. Daartegenover staat dat u de mogelijkheid op grond van artikel 5b Lpw, vrijstelling om thuisonderwijs te geven, wilt afschaffen. Ook als u de mogelijkheden om een school op te richten verruimt zal het voor ouders praktisch onmogelijk zijn om tijdig een nieuwe school op te richten voor hun kind. Het oprichten van scholen door ouders is een papieren mogelijkheid geworden.

Ik zie uw beleid dan ook als een verdere beperking van de rechten van ouders waar het gaat om de vrijheid van schoolkeuze in het kader van hun recht op opvoeding (artikel 2 EP EVRM).

Bent u het eens met mijn conclusie?

5.  Er zijn vele, vele kinderen die thuisonderwijs of afstandsonderwijs volgen. Soms omdat er geen school is die hen wil hebben. Soms zelfs met uw uitdrukkelijke instemming, zie de Miep Ziek contracten. Er zijn kinderen die thuis bijles krijgen van hun ouders of door een huisonderwijzer worden bijgespijkerd omdat er sprake is van onderwijsachterstanden. Al deze vormen van thuisonderwijs worden soms betaald door een school, soms door ouders.

Waarom al die pijlen gericht op die 450 kinderen met een vrijstelling onder 5b (geloofsovertuiging) terwijl thuisonderwijs niet meer is weg te denken binnen ons onderwijsstelsel?

6. U weet net als ik dat homeschooling zeer succesvol is in het buitenland. Ouders die er voor kiezen worden beloond met voorrang aan de beste universiteiten in Amerika. U blijft kiezen voor een schoolplicht voor alle kinderen omdat dat zou bijdragen aan hun sociale ontwikkeling. Kinderen die thuisonderwijs krijgen zouden in hun sociale ontwikkeling worden belemmerd. De stelling van u is nooit bewezen. Integendeel. Het blijkt dat juist scholen veel schade aanrichten aan een kind en dat de thuissituatie, wegens bijzondere omstandigheden, voor sommige kinderen een noodzakelijk rustpunt is.

Vanwaar uw angst voor thuisonderwijs?

7.  Op 30 juni jl. zegt u in de Tweede Kamer:
-  “Ik vind het nogal ingewikkeld om het geld voor maatwerkbudgetten bij de school weg te halen en direct aan ouders te geven dan wel in te zetten voor het particulier onderwijs.”

-  “Aan de ene kant geef je de scholen in het stelsel van passend onderwijs en in de samenwerkingsverbanden een manier om het erg makkelijk van zich af te organiseren.” (AO 30/6, p.24 en 25)

-  “Als je scholen de mogelijkheid geeft om die kinderen met een zakje geld naar een andere onderwijsinstelling te brengen wordt het scholen wel gemakkelijker gemaakt om tegen het te zeggen: ga met dat geld naar het particulier onderwijs.” (AO 30/6, p.27)

Als ik deze reactie van u lees dan krijg ik een unheimisch gevoel. Laten wij de kinderen bungelen omdat we de schoolbesturen moeten opvoeden? Wat blijft er nog over van de opdracht aan de overheid, het onderwijs als aanhoudende zorg van de regering (artikel 23 Grondwet)? Is het niet de taak van de overheid om ouders in staat te stellen om hun kinderen op te voeden? (EVRM en Kinderrechtenverdrag)

Krijgen de kinderen die thuiszitten van u geen onderwijsaanbod omdat dit past in uw beleid om de Zwarte Piet bij de schoolbesturen te leggen in de hoop het misbruik tegen te gaan?

8.  We hadden gehoopt dat de 10.000 leerbare en leerplichtige leerlingen binnen 8 weken na 1 augustus 2014, dus op 1 oktober 2014, op een school zouden staan ingeschreven. Dat is niet gelukt. Daardoor bespaart het ministerie van OCW zo’n 60 tot 100 miljoen, en mogelijk nog meer, op jaarbasis. Uw ambtenaren zeggen dat dit bedrag, het onderwijsgeld van de niet op scholen ingeschreven thuiszitters, niet is begroot.

Heeft u er dan al rekening mee gehouden dat deze kinderen ondanks de wet niet zouden worden ingeschreven?

Moeten we concluderen dat OCW over de ruggen van de leerlingen die nergens staan ingeschreven geld verdient zolang de Wet passend onderwijs niet effectief is, waarmee de prikkel voor het ministerie om de wet te handhaven enorm verslapt?

*  *  *

 

 

Nieuwsbrief ThuiszittersTellen

1e jaargang, nieuwsbrief 2, 29 september 2015

Praktische informatie

Locatie:   Spuiplein Den Haag (dus niet op het Plein in Den Haag zoals eerder gemeld)

Aanvang: Inloop vanaf 10.15 uur. Opening om 10.30 uur tot ongeveer 14.00 uur

Waarom Thuiszitters tellen? En wat is er de laatste week gebeurd.

Deze laatste dagen is er enorm veel werk verzet door de werkgroep ThuiszittersTellen die voor het merendeel uit ouders van thuiszitters bestaat. Ook enkele leden die zelf geen thuiszitter hebben maar hen wel een warm hart toedraagt maken deel uit van deze mooie groep mensen. We zijn in gesprek met politici, het dagprogramma wordt verfijnd, er is contact gelegd met de media voor meer naamsbekendheid en faciliteiten worden voorbereid. Komende donderdag zullen we strijden voor leerrecht voor alle kinderen in Nederland. We vragen aan iedere deelnemer met respect om te gaan met elkaar. Ondanks dat de mening van de ander niet altijd die van jou is. We willen iedereen nog even attenderen op de spelregels, opgesteld door de gemeente Den Haag en aangevuld door de werkgroep. Deze vind je op de website onder het kopje “Huisregels” http://thuiszitterstellen.nl/index.php/manifestatie/huisregels ThuiszittersTellen is een ludiek ouderinitiatief om de thuiszitters in Nederland te tellen, onder de aandacht te brengen van de politiek, het onderwijs en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Tot op heden is het nog steeds niet duidelijk hoeveel thuiszitters Nederland heeft. Dat het er veel te veel zijn is wel duidelijk. Toch lijkt dit een onvoldoende motivatie voor politiek en onderwijsland om het onderwijs ook voor de kinderen die uitgesloten worden, te verbeteren. Vandaar de manifestatie waar we tellen, netwerken en aansporen tot veranderende onderwijswetgeving. Het is een mooie beweging dat ouders en kinderen steeds meer durven uitkomen voor hun onderwijsrecht. Dit ondersteunen we dan ook van harte.

 

Wist je dat...
... We dit weekend al op 100 aanmeldingen zaten. Als alle kinderen in staat zijn
    om te komen, staan we met een mooie groep mensen op het Spuiplein;
... er veel gerenommeerde sprekers komen bij de manifestatie waaronder staatssecretaris
    Sander Dekker. Hij gaat ook in gesprek met de thuiszitter en zijn/haar ouders;
... het thema van de dag “een nieuwe schoolstrijd” zal zijn? Onze dagvoorzitter zal
    hier tijdens de manifestatie meer uitleg over geven;
… we heel blij zijn met de betrokkenheid van LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).
    Deze jongeren komen op voor leeftijdsgenoten en willen dat de thuiszitters meer aandacht krijgen;
… er met de komst van de vluchtelingen er een reële kans bestaat dat ook deze kinderen
    thuiszitter worden, wij hopen dit mee te voorkomen;
… de weergoden ons gunstig gesteld zijn, want er wordt mooi najaarsweer voorspeld;
… sinds maandagavond onze definitieve dagprogramma online staat. Lees hier meer
… onze werkgroep is uitgebeid en dat dit prachtige en daadkrachtige mensen zijn?;
… we enkele sponsoren hebben? Namelijk Ouders & Onderwijs, PowerSound en Mille Fleurs
... je voor een hapje en een drankje naar de volgende horecazaken kunt gaan (de Ooievaar,
    Pavlov en Cafe van Beek) die aan of vlak bij het Spuiplein liggen. Hier kun ook terecht voor
    je sanitaire stop. Invalide toiletten zijn te vinden in het stadhuis;
... wist je dat een jongen van 9 in de provincie Drenthe zoekt contact met een andere
    thuiszitter om samen mee te spelen. Wil je in contact komen met deze jongen?
    Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
... een financiële bijdrage aan ThuiszittersTellen zeer welkom is? Donderdag zal er op het
    podium een donatiepot staan. Alvast bedankt voor je bijdrage!!

Thuiszitters in beeld en privacy

Omdat we een maatschappelijk issue aankaarten is de kans groot dat de media hier aandacht aan zal besteden. Daarom kan het zijn dat u fotografen en cameramensen tegen kunt komen op het Spuiplein. Het is een openbare ruimte waarbij wij niet kunnen verkomen dat er beeldmateriaal gemaakt zal worden. Indien u niet in beeld wilt komen, vraagt u dit dan netjes aan de aanwezige pers.

Dagprogramma 1 oktober 2015, Spuiplein Den Haag
10.15     Inloop
10.30     Welkom door Juliëtte Mutsaers lid oudercomité ThuiszittersTellen
10.35     Katinka Slump, dagvoorzitter, toelichting dagprogramma en
               voorstellen “assistent met de hamer” Francis David Schimmelpenninck,
               1900, “Leerplicht in Nederland; een dubbeltje op zijn kant”
            Thuiszitters: Leerplicht als oorzaak of als oplossing?      
11.45     De Schoolstrijd van Karina Schaapman, “Ouders op de bres voor beter onderwijs”,
               Rechtbank Amsterdam 29 mei 1999, AB 2000, 104
              Kennis is macht! Informatie aan en ondersteuning van ouders herstelt het evenwicht?
              Introductie: Loes Ypma (PvdA) en buddy Menno van de Koppel (Onderwijs Consumenten
              Organisatie Amsterdam, opgericht door Karina Schaapman)
11.10     Medezeggenschap, Wms, 2007, “Een stem voor de thuiszitters”
              Medezeggenschap en hoorrecht voor iedere (leerplichtige) leerling, ook voor thuiszitters (en hun ouders)
              Introductie: Carmen Heijligers (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) en buddy’s thuiszitters
11.35     Interview van de staatssecretaris Sander Dekker door Katinka Slump
12.00     Zeepkist
12.10     Schoolstrijd, 1917, “De vrijheid van onderwijs van schoolbesturen door ouders
                bevochten”
              Vrijheid van onderwijs niet langer van de ouders maar van de schoolbesturen.
              Die vrijheid nu de dood in de pot voor passend onderwijs of kansen voor de toekomst?
              Introductie: Rich van den Berg (directeur SWV) en buddy Jos van der Horst (Gedragswerk)
12.35     Verplicht schoolbezoek, 1969, “Toegankelijkheid speciaal onderwijs”
              Een speciaal onderwijsprogramma op maat, zo nodig op een andere locatie dan een school,
              is schoolbezoek speciaal onderwijs in de zin van de leerplichtwet?
              Introductie: Tjitske Siderius en Emile Roemer (SP) en buddy Christa van Hese
              (ervaringsdeskundige moeder)
13. 00    Kinderrechtenverdrag, 1989, “Onderwijs een recht of een voorrecht?
                Rechtbank Den Haag, 2 mei 2012, LJN: BW4736
              Implementatie in Nederlandse wetgeving van het recht op onderwijs zoals geregeld in
              het Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM) en in het Kinderrechtenverdrag (IVRK)
              betekent ook de bekostiging van (maatwerk) onderwijs buiten school als scholen niet voorzien
              in dekkend onderwijsaanbod. Introductie Paul van Meenen (D’66) en buddy Birgit Snijder
              (moeder met kennis van zaken)
13.25     Afsluiting Katinka Slump

Rondleiding Loes Ypma

We hebben inmiddels aan aardige lijst met aangemelde kinderen en ouders voor de rondleiding. Nadat Loes Ypma op het podium heeft gesproken zal er verteld worden waar men zich kan verzamelen voor de rondleiding. De mogelijkheid tot inschrijving was tot vrijdag 25 september. De aanmeldingen die hierna komen zullen we doorgeven aan Loes Ypma, maar het is niet gegarandeerd dat je dan ook mee kunt in verband met veiligheidsvoorschriften.
Tot slot
We hopen zo veel mogelijk thuiszitters en geïnteresseerden te mogen verwelkomen op donderdag 1 oktober aanstaande op het Spuiplein in Den Haag. Routebeschrijvingen zijn te vinden op de website http://thuiszitterstellen.nl/index.php/manifestatie/reizigersinformatie .

Tot donderdag!!!!

Met vriendelijke groet,

de werkgroep ThuiszittersTellen

Download hier de 2e Nieuwsbrief als PDF-bestand 

 

1e jaargang, nieuwsbrief 1, 19 september 2015

Praktische informatie Locatie:   Spuiplein Den Haag (dus niet op het Plein in Den Haag zoals eerder gemeld)

Aanvang:  10.30 uur tot ongeveer 14.30 uur

Waarom Thuiszitters tellen?

Er gebeurt van alles achter de schermen bij ThuiszittersTellen, een ludiek ouderinitiatief om de thuiszitters in Nederland te tellen, onder de aandacht te brengen van de politiek en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en bovenal te verbinden met elkaar. Want ons motto is: samen sta je sterk en het delen van kennis geeft macht.  En dat kunnen onze thuiszitters en hun ouders goed gebruiken. Hopelijk brengen we een beweging in gang die bijdraagt tot een betere onderwijswetgeving en uitvoering daarvan.

Vaak wordt er gesproken over strijd tegen het huidige onderwijssysteem. Ja, strijd voeren doen we. Want onze kinderen wordt onrecht aangedaan. Ook onze kinderen hebben recht op onderwijs dat past bij hun mogelijkheden. Alleen zijn deze binnen het huidige onderwijssysteem vaak niet te vinden waardoor uitval en uitsluiting ontstaat.

De manifestatie op 1 oktober op het Spuiplein in Den Haag willen we dan ook aangrijpen om deze strijd een positieve wending te geven door  onze kennis te delen in het belang van onze kinderen.

Wist je dat...

* Op donderdag  17 september al  bijna 80 thuiszitters zich hebben
   aangemeld bij ThuiszittersTellen;
* er veel gerenommeerde sprekers komen bij de manifestatie;
  Loes Ypma (PVDA),
   Emile Roemer (SP),
   Tjitske Siderius (SP),
   Paul van Meenen (D66),
   Rich van den Berg (Passend Primair Onderwijs Leiden), 
   Jos van der Horst (Gedragswerk),
   Menno van de Koppel (OCO Amsterdam);
* dat ook thuiszitter Rafael Bressers zelf zijn verhaal zal vertellen;
* dat ook een ouder van een thuiszitter, Christa van Hese, zal spreken;
* op het Spuiplein zelf Karin Straus (VVD), Michel Rog (CDA),
   Arnold Jonk (Hoofdinspecteur Primair en Speciaal onderwijs) en
   Floor Wijnands (Onderwijsinspectie) in contact zullen treden met de
   thuiszitters en hun ouders,
* dat de sprekers dit laatste ook zullen doen;
* dat Katinka Slump, onderwijsjurist met een groot hart voor thuiszitters,
   als dagvoorzitter zal optreden;
* wij al deze betrokkenen zeer dankbaar zijn?

Thuiszitters in beeld en privacy.

We realiseren ons dat een thuiszitter niet altijd openbaar kan maken dat het thuiszit. Bijvoorbeeld omdat AM(H)K, Raad voor de Kinderbescherming, Justitie, Jeugdzorg, Gemeente, Leerplichtambtenaar betrokken is. Of dat ouders/kinderen onder druk worden gezet om niet te spreken over de moeilijke onderwijssituatie omdat scholen of leerplichtambtenaren nog meer tegen gaan werken. Soms maken reacties uit de directe omgeving van een thuiszitter en diens gezin dat in beeld komen niet handig is.  We begrijpen dit en kunnen dit ook respecteren. Daarnaast willen we iedere thuiszitter nogmaals laten weten dat we uiterst voorzichtig omgaan met de informatie die we ontvangen. De privacy van onze kinderen is te vaak geschonden, de wet Bescherming Persoonsgegevens (privacy) wordt  te vaak niet nageleefd.  Daarom zijn we extra voorzichtig met alle informatie die tot ons komt en zonder jullie/uw toestemming zullen we geen foto’s, namen of andere informatie met derden delen die herleidbaar is.

Dagprogramma (onder voorbehoud) Houdt u er rekening mee dat het dagprogramma zoals hieronder gemeld nog enigszins aangepast kan worden in verband met de beschikbaarheid van de sprekers. De meest recente informatie kunt u vinden op onze website  http://www.thuiszitterstellen.nl/index.php .

Dagprogramma

-   10:30 uur Opening door de dagvoorzitter Katinka Slump (onderwijsjurist)

-   10:45 uur Loes Ypma (PvdA) met hierna de mogelijkheid voor een rondleiding

                  door de Tweede Kamer

-   11:05 uur Jos v/d Horst (Gedragswerk)

-   11:25 uur Paul van Meenen (D66)

-   11:45 uur Rich van den Berg (Passend Primair Onderwijs Leiden)

-   12:05 uur Tjitske Siderius / Emile Roemers (SP)

-   12:25 uur Christa van Hese (Ouder van een thuiszitter)

-   12.45 uur Menno van de Koppel (OCO Onderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam)

-   13.05 uur Rafael Bressers (Thuiszitter)

-   13.25 uur ………  

-   13.45 uur .......

-   14:15 Sluitingswoord van de dagvoorzitter

 

Vandaag, woensdag 23 september, kregen wij het bericht van het ministerie van OCW dat staatssecretaris Sander Dekker probeert om in de ochtend aanwezig te zijn, met kinderen en hun ouders in gesprek te gaan en vragen te beantwooden van de dagvoorzitter Katinka Slump.

Rondleiding Loes Ypma

Het is mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding verzorgd door Loes Ypma. Hiervoor kun je je aanmelden via de website of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef er dan bij aan dat je je opgeeft voor de rondleiding en meld je volledige voor- en achternaam zoals op jouw identiteitskaart of paspoort en neem deze legitimatie mee naar de rondleiding. Dit is nodig in verband met veiligheidsvoorschriften binnen het gebouw van de Tweede Kamer. Inschrijven voor de rondleiding kan tot en met vrijdag 25 september!!!

Tot slot

We hopen jullie allemaal te verwelkomen op donderdag 1 oktober aanstaande op het Spuiplein in Den Haag. Routebeschrijvingen zijn te vinden op de website.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep ThuiszittersTellen

 

Download hier de 1e Nieuwsbrief als PDF-bestand

Terug WK

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

► Meld je aan voor de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Onderwijsfonds

De werkgroep 'Thuiszitters Tellen' heeft het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevraagd om een Onderwijsfonds op te richten. Echter, het ministerie is niet op dit voorstel ingegaan. Ook werd een amendement van Tjitske Siderius (SP) door de Tweede Kamer verworpen.

Meer hierover kun je lezen bij het deel Wet- en Regelgeving.

Daar vind je ook de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

KnopMeer

 

Wist je dat...?

Klik hier om het te weten!

 

Twitter