Ontwikkelingen

Wat wij doen!

Kleurencirkel2

 

De laatste weken is er achter de schermen door de werkgroep ThuiszittersTellen hard gewerkt aan het vorm geven van de Thuiszittersmanifestatie. Daarnaast probeert de werkgroep dagelijks de website bij te werken en thuiszitters in beeld te brengen. De fotogalerij van "onze thuisziters" groeit gestaag en we hebben de 100 inmiddels bereikt. Een enorm mooi aantal omdat het voor een thuiszitter en zijn ouders vaak een risico is om zich kenbaar te maken omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn. Bijvoorbeeld dat ouders ongegrond het verwijt krijgen dat ze hun kind verwaarlozen en het risico lopen dat er een OTS wordt uitgesproken of een kind uit huis geplaatst wordt terwijl vaak het probleem en de oplossing bij het onderwijs ligt. Ook gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen door leerplichtambtenaar of onderwijs onder druk worden gezet om hun situatie geheim te houden, waardoor er geen oplossing tot stand komt. Daarom willen u erop attenderen dat aanmelden geheel anoniem kan.

 

De werkgroep zijn allen ouders van thuiszitters of voormalig thuiszitters die hun verplichtingen hebben buiten ThuiszittersTellen, zoals werk, gezin en de zorg voor hun thuiszitter. Hierdoor kan het zijn dat we soms niet in de gelegenheid zijn om dezelfde dag uw vraag te beantwoorden. Ons streven is om wel zo snel mogelijk te reageren.

 

Sinds maandagavond 28 september staat het definitieve dagprogramma op de site. We hebben toezegging van enkele belangrijke mensen in onderwijsland en politiek die zullen spreken tijdens de manifestatie of die aanwezig zullen zijn als vraagbaak. Enkele namen zijn mr. Katinka Slump (onderwijsjurist), Loes Ypma (kamerlid PvdA), Tjitske Siderius (kamerlid SP), Emile Roemer (SP), Karin Straus (VVD), Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D'66), Arnold Jonk (Hoofdinspecteur Primair en Speciaal onderwijs), Floor Wijnands (Inspecteur Passend Onderwijs), een afgevaardigde van Ouders & Onderwijs, Rich van den Berg (Directeur samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden), Carmen Heijligers (bestuurslid Landelijk Aktie Komitee Scholieren), Menno van de Koppel (Onderwijsconsumenten Organisatie Amsterdam), Jos van der Horst (Gedragswerk).

Daarnaast mogen we ook onze staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker in dit mooie lijstje plaatsen.

 

Een belangrijke mededeling: Enkele weken geleden is bekend geworden dat we onze manifestatie zullen moeten verplaatsen naar het Spuiplein in verband met het verwachtte aantal deelnemers (te veel voor het Plein, volgens de gemeenteverordening van de stad Den Haag).Daarom verwachten we jullie allemaal op 1 oktober 2015 op het Spuiplein (slechts 150 meter verwijderd van de vorige locatie en van de Tweede Kamer) in Den Haag!Onder het menu Manifestatie "reizigersinformatie" vindt u informatie hoe u naar het Spuiplein kunt reizen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug WK

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

► Meld je aan voor de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Onderwijsfonds

De werkgroep 'Thuiszitters Tellen' heeft het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevraagd om een Onderwijsfonds op te richten. Echter, het ministerie is niet op dit voorstel ingegaan. Ook werd een amendement van Tjitske Siderius (SP) door de Tweede Kamer verworpen.

Meer hierover kun je lezen bij het deel Wet- en Regelgeving.

Daar vind je ook de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

KnopMeer

 

Wist je dat...?

Klik hier om het te weten!

 

Twitter