Meld je hier aan!

Hoe heet je? (als je niet bekend wilt worden, vul je hier een nickname in!)*
Hoe oud ben je?*
Ben je een jongen of een meisje?
Hoe lang zit je al thuis?*
Welke situatie is voor jou van toepassing?*
Anders, namelijk:
In welke groep/klas zit je?*
In welke groep/klas zou je moeten zitten?*
Heb je een vrijstelling van de leerplicht? Geen vrijstelling.
Ja,
Ja, anders, namelijk:
Hoeveel gesprekken hebben jij en/of je ouders al gevoerd met organisaties die betrokken zijn  bij jouw onderwijs
om een passende onderwijsplek voor jou te vinden?
Aantal gesprekken*
Met welke instanties zijn jij en je ouders in aanraking gekomen doordat  je een thuiszitter bent?
(dat kunnen meerdere instanties zijn!)
Leerplicht ambtenaar gemeente/RBL
Jeugdhulp / Jeugdzorg
Algemeen Meldpunt KindermishandelingAMK/AMHK
Raad KinderBescherming
Onderwijs Consulenten
Anders, namelijk:
In welke provincie woon je?*
Welk SamenWerkingsverband is betrokken bij jouw onderwijs? Is dat PO of VO?*
Je kunt een foto insturen. Vind je het goed als die op de site komt? Je kunt deze sturen naar: mail@thuiszitterstellen.nl
Wat zou je aan staatssecrtaris Dekker willen zeggen?
Aanmelding opsturen
* Verplicht veld!

Aanmelden Nieuwsbrief

► Meld je aan voor de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Onderwijsfonds

De werkgroep 'Thuiszitters Tellen' heeft het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevraagd om een Onderwijsfonds op te richten. Echter, het ministerie is niet op dit voorstel ingegaan. Ook werd een amendement van Tjitske Siderius (SP) door de Tweede Kamer verworpen.

Meer hierover kun je lezen bij het deel Wet- en Regelgeving.

Daar vind je ook de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

KnopMeer

 

Wist je dat...?

Klik hier om het te weten!

 

Twitter