Manifestatie en Dagprogramma

Kom allen naar de manifestatie op donderdag 1 oktober 2015 op het Spuiplein in Den Haag. Het is de bedoeling dat die dag zo veel mogelijk thuiszitters, samen met hun ouders/verzorgers naar het Spuiplein komen. Dan kunnen we alle thuiszitters tellen! Op deze manier komen thuiszitters in  Nederland voor iedereen maar vooral voor onze overheid beter in beeld. Daarnaast willen we de gelegenheid creëren om te netwerken met de sprekers. Hierdoor kennis op te doen en met hernieuwde energie in de middag weer huiswaarts te keren en hopelijk op korte termijn een onderwijs oplossing voor de thuiszitter.


Neem even de tijd om deze site te bezoeken en als je een thuiszitter bent, de vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we samen werken naar een beter onderwijssysteem voor jou en alle andere kinderen in Nederland. 

Manifestatie ThuiszittersTellen 1 oktober

Momenteel wordt er door de werkgroep gewerkt aan de laatste voorbereidingen. Het definitieve dagprogramma staats sinds maandagavond 28 september online.

Inloop is mogelijk vanaf 10.15 uur. De manifestatie zal om 10.30 uur starten. Dit geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om in de daluren te reizen met het openbaar vervoer en dus kosten te besparen.

De lijst van spreker is mooi te noemen. Allen zijn op een of andere manier betrokken bij het onderwijs. En ieder zal vanuit een andere invalshoek spreken. We hebben alle sprekers gevraagd om zich voor en na hun spreektijd te mengen onder de deelnemers en met hen in gesprek te gaan.

We vragen iedere deelnemer om respectvol met elkaars visie om te gaan. Door zo met elkaar om te gaan willen we een sfeer creëren waarbij ieder kan netwerken waardoor de onderwijskansen van de thuiszitters en ieder kind in Nederland wordt vergroot. 

Op het Spuiplein zullen enkele tafels/kraampjes aanwezig zijn van personen/organisaties die thuiszitters een warm hart toedragen en waar men informatie kan verkrijgen. Iedere organisatie die een kraam wil "huren" kan contact met ons opnemen via ons mailadres.

Voor de kinderen proberen we het zo aangenaam mogelijk te maken door sprekers af te wisselen met muziek. We nodigen mensen/organistaties die vrijwillig voor entertainment/vertier kunnen zorgen graag uit. Hiervoor kunt u zich aanmelden via ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Rondleiding door Loes Ypma

Daarnaast is het mogelijk om je vooraf aan de manifestatie, maar uiterlijk vrijdag 25 september a.s. aan te melden via deze site om samen met Kamerlid Loes Ypma (PvdA) een rondleiding door de Tweede Kamer te maken. Deze rondleiding kan door haar alleen gegeven worden in de ochtend aangezien Loes Ypma 's middags andere verplichtingen heeft. Ook zal iedere deelnemer aan de rondleiding, in verband met veiligheidsregels binnen de Tweede Kamer, legitimatie (geldig Identiteitskaart of Paspoort) bij zich moeten hebben. De exacte aanvangstijd van de rondleiding zal nog bekend gemaakt worden.

Er is een maximum aantal deelnemers voor deze activiteit. In volgorde van aanmelding zullen de aanvragen worden behandeld. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wil je bij de aanmelding aangeven dat het gaat om de inschrijving voor de rondleiding? Daarnaast willen we je naam (voornamen en achternaam) ontvangen zoals deze vermeld is op je identiteitskaart of paspoort.

Tijdens de rondleiding zal het dagprogramma op het Spuiplein doorgaan.

 

Dagprogramma 1 oktober 2015, Spuiplein Den Haag

10.15 Inloop
 
10.30 Welkom door Juliëtte Mutsaers, lid oudercomité ThuiszittersTellen
 
10.35 Katinka Slump, dagvoorzitter, toelichting dagprogramma en voorstellen
         "assistent met de hamer”
         Francis David Schimmelpenninck, 1900, “Leerplicht in Nederland; een dubbeltje op zijn kant”
         Thuiszitters: Leerplicht als oorzaak of als oplossing?
 
10.45 De schoolstrijd van Karina Schaapman, “Ouders op de bres voor beter onderwijs”,
         Rechtbank Amsterdam 29 mei 1999, AB 2000, 104
         Kennis is macht! Informatie aan en ondersteuning van ouders herstelt het evenwicht?
         Introductie: Loes Ypma (PvdA) en buddy Menno van de Koppel (Onderwijs Consumenten Organisatie                                Amsterdam, opgericht door Karina Schaapman)
 
11.10 Medezeggenschap, Wms, 2007, “Een stem voor de thuiszitter”
         Medezeggenschap en hoorrecht voor ieder (leerplichtige) leerling, ook voor thuiszitters (en hun ouders)
         Introductie: Carmen Heijligers (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) en buddy’s thuiszitters
 
11.35 Interview van de staatssecretaris Sander Dekker door Katinka Slump
 
12.00 Zeepkist
 
12.10 Schoolstrijd, 1917, “De vrijheid van onderwijs van schoolbesturen door ouders bevochten”
         Vrijheid van onderwijs niet langer van de ouders maar van de schoolbesturen. Die vrijheid nu de dood in de pot voor            passend onderwijs of kansen voor de toekomst?
         Introductie: Rich van den Berg (directeur SWV Primair Passend Onderwijs) en buddy Jos van der Horst                            (Gedragswerk)
 
12.35 Verplicht schoolbezoek, 1969, “Toegankelijkheid speciaal onderwijs”
         Een speciaal onderwijsprogramma op maat, zo nodig op een andere locatie dan een school, is                                        schoolbezoek speciaal onderwijs in de zin van de leerplichtwet?
         Introductie: Tjitske Siderius (SP) en Emile Roemer (SP) en buddy Christa van Hese (ervaringsdeskundige                          moeder)
 
13.00 Kinderrechtenverdrag, 1989, “Onderwijs een recht of een voorrecht?”
         Rechtbank Den Haag, 2 mei 2012, LJN: BW4736
         Implementatie in Nederlandse wetgeving van het recht op onderwijs zoals geregeld in het Europees                                  Verdrag Rechten van de Mens (EVRM) en het Kinderrechtenverdrag (IVRK) betekent ook de bekostiging van                      (maatwerk) onderwijs buiten school als scholen niet voorzien in dekkend onderwijsaanbod.
         Introductie Paul van Meenen (D’66) en buddy Birgit Snijder (moeder met kennis van zaken)
 
13.25 Afsluiting Katinka Slump
 

Verder hebben we de volgende personen uitgenodigd: Karin Straus (VVD), Michel Rog (CDA). Deze twee kamerleden hebben toegezegd aanwezig te zijn, nog niet zeker is of zij ook spreektijd willen. Arnold Jonk Hoofdinspecteur Primair en Speciaal onderwijs en Floor Wijnands Inspecteur van het onderwijs/teamleider toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs, zullen wel aanwezig zijn en in gesprek gaan met thuiszitters en hun ouders. Ook zal een afgevaardigde van Ouders & Onderwijs aanwezig zijn.

 
Daarnaast zijn uitgenodigd:
Paul Rosenmöler bestuursvoorzitter van de VO-Raad. Helaas kregen wij het bericht dat Paul Rosenmöller niet kan komen in verband met andere verplichtingen. Hij heeft toegezegd om binnkort met de ouders van de werkgroep in gesprek te gaan. We hopen de belangen van alle thuiszitters dan te kunnen behartigen.
Op woensdag 23 september kregen we het bericht van het ministerie van OCW dat staatssecretaris Sander Dekker zijn best zal doen in de ochtend aanwezig te zijn, in gesprek te gaan met thuiszitters en tevens zal hij trachten antwoorden te geven op vragen van de dagvoorzitter Katinka Slump (onderwijsjurist). We zijn erg blij met dit bericht.

Dit is het definitieve dagpogramma!

Aanmelden Nieuwsbrief

► Meld je aan voor de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Onderwijsfonds

De werkgroep 'Thuiszitters Tellen' heeft het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevraagd om een Onderwijsfonds op te richten. Echter, het ministerie is niet op dit voorstel ingegaan. Ook werd een amendement van Tjitske Siderius (SP) door de Tweede Kamer verworpen.

Meer hierover kun je lezen bij het deel Wet- en Regelgeving.

Daar vind je ook de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

KnopMeer

 

Wist je dat...?

Klik hier om het te weten!

 

Twitter