Wat is een Thuiszitter?

Definitie thuiszitters door ThuiszittersTellen 

Een thuiszitter is volgens ons een kind dat recht heeft op onderwijs en volgens de leerplichtwet dat recht ook zou moeten krijgen maar desondanks een "onvolwaardig onderwijsaanbod" krijgt. Dit kunnen kinderen zijn die niet ingeschreven zijn bij een school, wel ingeschreven zijn maar de school niet of maar gedeeltelijk bezoeken, leerplichtontheffing hebben (artikel 5) omdat ze niet leerbaar zouden zijn, kortom een kind dat wel recht op onderwijs heeft
maar dit van ons Nederlandse Onderwijssysteem niet krijgt. 

 

Definitie thuiszitters door Ministerie OCW
 
Het ministerie van OCW hanteert voor een thuiszitter de definitie ‘Leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten’. Daarnaast is er ‘absoluut verzuim’. Daarbij gaat over leerlingen die wel leerplichtig zijn, maar niet op een school staan ingeschreven en dus niet naar school gaan. Een derde groep zijn leerlingen die zijn vrijgesteld van de leerplicht. Deze vrijstelling vindt plaats op basis van een specifieke situatie, zoals een ernstige, meervoudige handicap. 
Bron:  OCO http://www.onderwijsconsument.nl/thuiszitters-en-passend-onderwijs/
  

Definitie thuiszitters volgens Ingrado 

Volgens Ingrado (vereniging van leerplichtambternaren is een thuiszitter een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.
Bron: Ingrado http://www.ingrado.nl/actueel/news_entry/wat_is_een_thuiszitter_en_hoeveel_zijn_er

 

Definitie thuiszitters en getallen door Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht

Stichting AutiPassendOnderwijs in Utrecht die zich inzet voor het kind met autisme in het onderwijs heeft uitgebreide informatie die u kunt raadplegen.

Klik hier voor een link naar hun site 

Wilt u meer weten over getallen van thuiszitters dan raden we u aan om de deze link aan te klikken.

 Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht

 

 

 

Terug WK

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

► Meld je aan voor de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Onderwijsfonds

De werkgroep 'Thuiszitters Tellen' heeft het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevraagd om een Onderwijsfonds op te richten. Echter, het ministerie is niet op dit voorstel ingegaan. Ook werd een amendement van Tjitske Siderius (SP) door de Tweede Kamer verworpen.

Meer hierover kun je lezen bij het deel Wet- en Regelgeving.

Daar vind je ook de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

KnopMeer

 

Wist je dat...?

Klik hier om het te weten!

 

Twitter