Ouderkracht voor 't kind

 

Ouderkracht voor ‘t Kind

Wie zijn dat? Wat is het?logo cooperatie2c

Ouderkracht voor ‘t Kind is een oudercoöperatie die in het voorjaar van 2014 is opgericht. Deze ouderorganisatie is voor en door ouders van kinderen, jongeren en studenten en richt zich op de gebieden van onderwijs en zorg/jeugdhulp. Ouderkracht voor 't Kind brengt ouders bij elkaar en versterkt ouderinitiatieven om hen een duidelijke rol te geven in het krachtenveld van checks-and-balances, met als (moreel) kompas de universele rechten van het kind. Deze ouders en hun organisaties geven uitvoering aan de motie Mohandis/Lucas (http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/wp-content/uploads/2014/03/Motie.pdf).

Daarnaast rolt Ouderkracht voor ’t Kind momenteel haar regiostructuur uit waardoor meer ouders en kinderen bereikt kunnen worden en de betrokken ouders andere ouders en hun kinderen kunnen ondersteunen. Want kennis geeft macht en verbondenheid geeft kracht.

Om meer te weten te komen over Ouderkracht voor ’t Kind kunt u verder lezen op de website (http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/ ). We zouden het zeer waarderen als u tientjes lid wordt. Met dit geld kunnen we verder timmeren aan goed onderwijs en jeugdhulp en zijn we in staat om de manifestatie op 1 oktober 2015 op het Plein in Den Haag te organiseren.

 

 

Aanmelden Nieuwsbrief

► Meld je aan voor de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Onderwijsfonds

De werkgroep 'Thuiszitters Tellen' heeft het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevraagd om een Onderwijsfonds op te richten. Echter, het ministerie is niet op dit voorstel ingegaan. Ook werd een amendement van Tjitske Siderius (SP) door de Tweede Kamer verworpen.

Meer hierover kun je lezen bij het deel Wet- en Regelgeving.

Daar vind je ook de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

KnopMeer

 

Wist je dat...?

Klik hier om het te weten!

 

Twitter