Huisregels

Regels tijdens de manifestatie ThuiszitterTellen

We vragen u dringend om u aan de volgende algemene regels te houden: 

U mag geen wegen, kruispunten of splitsingen blokkeren.

• U dient de plek waar u de manifestatie houdt schoon achterlaten. Wilt u uw afval in de vuilnisbakken en/of zakken deponeren. Niet op de grond.

• Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moet u opvolgen.

• Blijft u op het Plein. De straat moet vrij blijven voor auto’s en openbaar vervoer.

• De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.

• Flyers die uitgedeeld worden mag u niet op de grond gooien. Wilt u ze niet meer, deponeer ze dan in een prullenbak. U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie of manifestatie.

• U mag tijdens de manifestatie geen alcohol nuttigen of bij u hebben.

• Deelnemers aan de manifestatie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van spandoeken. De teksten op de spandoeken mogen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.

• U mag tijdens de manifestatie niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken of oproepen tot geweld. Heb respect voor ieder individu en zijn/haar mening. Ga ook niet gooien met voorwerpen naar sprekers of andere betrokkenen waar u het niet mee eens bent.

• De ordedienst treedt direct op als er met materialen naar de genodigden wordt gegooid. Dit gedrag wordt niet getolereerd.

• De manifestatie mag geen schade toebrengen aan derden. Laten we er samen voor zorgen dat we een goed voorbeeld geven aan onze kinderen/thuiszitters.

• Heb respect voor elkaars mening en maak geen kwetsende opmerkingen.

• Sanitaire stop? Dit kan bij de horecagelegenheden Pavlov, de Ooievaar en Café van Beek met als tegenprestatie een consumptie (op uw eigen kosten).

• Volg instructies van de ordedienst en/of politie altijd op. Dan blijft het gezellig en veilig voor iedereen.

• Geef iedereen de kans om te spreken met de genodigden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug WK

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

► Meld je aan voor de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

Onderwijsfonds

De werkgroep 'Thuiszitters Tellen' heeft het ministerie van van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevraagd om een Onderwijsfonds op te richten. Echter, het ministerie is niet op dit voorstel ingegaan. Ook werd een amendement van Tjitske Siderius (SP) door de Tweede Kamer verworpen.

Meer hierover kun je lezen bij het deel Wet- en Regelgeving.

Daar vind je ook de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

KnopMeer

 

Wist je dat...?

Klik hier om het te weten!

 

Twitter